Bli med i fellesskapet!

Bli med i fellesskapet!

Publisert


Sandefjord Byen Vår AS ønsker å skape et levende bysentrum og sosial bærekraft! Byens sentrum skal være kjernen og byens viktigste møteplass, hovedarena for handel, offentlig- og privat tjenesteyting, trivsel, kultur og opplevelser. Bli med på fellesskapet du også!

Gode grunner til å bli medlem

Sandefjord Byen Vår AS er en viktig møteplass med høy aktivitet og stort engasjement. Vi er i dag over 200 medlemmer fra ulike virksomheter som butikker, tjenesteytere, restauranter, kontorer, meglere og banker.

Dette kan vi tilby deg som medlem:

  • Sandefjord Byen Vår AS fokuserer på service overfor våre medlemmer. Vi arrangerer medlemsmøter med fokus på aktuelle temaer, sosialt innhold, kompetanseheving og markedstilpasning. Vi booker aktuelle foredragsholdere og møtene er en arena hvor man kan utveksle ideer og synspunkter.
  • SBV er aktive i sosiale medier, sender jevnlig ut nyhetsbrev og annen aktuell informasjon til medlemmene og er godt synlig i mediebildet.
  • Vi er i god dialog med politikere,  og samarbeider tett med kommunen og andre offentlige instanser. VI er og en viktig stemme for næringslivet i sentrum i saker som berører oss.
  • Sentrumsgavekortet er nå et av byens beste gavetips, og merkevaren sentrumsgavekortet gir ditt handelsforetak et kvalitetsstempel. Kortet kan benyttes hos alle våre aksjonærer inklusiv Hvaltorvet Kjøpesenter og salget er økende.
  • Vi holder i dag til  i kontorfellesskap i Kvartal 19, Aagaards Plass, 3. etg.

 

Næringspolitisk

SBV AS skal være en viktig aktør i et byutviklingsperspektiv gjennom aktiv deltakelse i samarbeidsfora mellom næringslivet, den politiske arena, offentlige etater og foreningsliv.

 

Aktiviteter

SBV AS skal videreutvikle og markedsføre Sandefjord som en attraktiv og levende by.

Arbeide aktivt for å gi publikum en god opplevelse ved å handle i sentrum i form av aktiviteter, arrangementer, tilgjengelighet, god service og store bransjekunnskaper.


Hva koster det?

Sandefjord Byen Vår AS' aksjekapital er på kr 200 000,- fordelt på 400 aksjer a kr 500,-. Hver aksjonær tegner 1-en aksje hver av kr 500,- (femhundrekroner). Selskapets eiere er delt inn i fire aksjonærklasser :

Personlige medlemmer:
kr 576,- eks moms pr. år

Gårdeiere i sentrum:
kr 4 560,- eks moms pr. år

Andre næringsdrivende:
Frie yrker som frisører, leger, tannleger, restauranter m.m
kr 4 560,- eks moms pr. år.

Næringsdrivende som driver handelsvirksomhet:
Aksjonærbidrag pr. kvartal (basert på årsomsetning) (indeksregulert pr. 30.01.19):

1 - 2 mill omsetning ex. m.v.a kr 1 140,- .
2 - 3 mill " kr 1 944,-
3 - 4 mill " kr 2 616,-
4 - 5 mill " kr 3 319,-
5 - 6 mill " kr 4 021,-
> 6 mill "   kr 4 805,-

Vi ønsker deg og din bedrift velkommen som støttespiller og aksjonær!

 

Bli medlem?

Ønsker du å bli medlem av Sandefjord Byen Vår AS, er du hjertlig velkommen til å ta kontakt med oss.

Ta kontakt

Nyheter