Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies). Informasjonen deles ikke med andre parter. Ved å godta gir du samtykke til dette.
Alternativt må du deaktivere dette på din enhet. Les mer

Jeg godtar
Bli Hjerte for byen-ambassadør

Bli Hjerte for byen-ambassadør


Sandefjord Byen Vår inviterer bedrifter som har et spesielt hjerte for byen til å bli Hjerte for byen-ambassadører. Som ambassadør får bedriften økt profilering, tilføring av faglig kompetanse og et stort, lokalt nettverk å spille på.

 

Sandefjord Byen Vår AS er en viktig møteplass og nettverk for virksomheter i sentrum med høy aktivitet og stort engasjement. Vårt mål er å fremme Sandefjord sentrum som byens viktigste møteplass, hovedarena for handel og servering, offentlig- og privat tjenesteyting, trivsel, kultur og gode opplevelser. Et levende sentrum er viktig for hele næringslivet, våre egne innbyggere samt tilreisende.

I et byutviklingsperspektiv er vi en viktig aktør gjennom aktiv deltakelse i samarbeidsfora mellom næringslivet, den politiske arena, offentlige etater og foreningsliv. Vi har et tett og godt samarbeid med Sandefjord kommune, og er en viktig høringsinstans i politiske saker som berører sentrum.

SBV er en proaktiv samarbeidspartner, som vil være med og bidra til at Sandefjord kommunes byutviklingsplan innfrir sin ambisjon om at sentrum skal være motoren kommunens næringslivsatsning – på vegne av, og i samspill med våre medlemmer og samarbeidspartnere. 

SOM AMBASSADØR FÅR DIN BEDRIFT:

1. Profilering på markedsaktiviteter 
Ambassadør bedriftene vil være de første som får muligheten til profilering av sin virksomhet på våre sentrumsaktiviteter.

2. Informasjon
Løpende informasjon om vår virksomhet får du fortløpende gjennom våre nyhetsbrev.
Her deles også viktig informasjon fra offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner som VIRKE m.fl.  

3. Nettverksbygging
Frokostmøter for ambassadører og medlemmer arrangeres 4 ganger i året med dagsaktuelle temaer, sosialt fellesskap, kompetanseheving og markedstilpasning. I tillegg arrangeres det jevnlig uformelle morgentreff uten agenda hvor det legges til rette for utveksling av erfaringer og ideer. 

4. Faglig påfyll
Kompetanseheving og faglig påfyll for våre ambassadører og medlemmer er viktige satsingsområder, og det gjennomføres aktuelle kurs og fagsamlinger gjennom hele året. 


Deltakelse koster kr. 3 140,- per år (eks.mva.) og løper til det sies opp. Det er ingen bindings- eller oppsigelsestid. 
Prisen indeksreguleres årlig.

Brenner bedriften din for sentrum og har lyst til å høre mer?
-Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat:


Inger Elisabeth Teien

Daglig leder Sandefjord Byen Vår AS
E-post: post@sfjbv.no
Tlf.nr.: 992 31 102 


VÅRE AMBASSADØRER:

Nyheter