Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies). Informasjonen deles ikke med andre parter. Ved å godta gir du samtykke til dette.
Alternativt må du deaktivere dette på din enhet. Les mer

Jeg godtar
Sparkesykler i sentrum

Sparkesykler i sentrum


Bruker du sparkesykkel som transportmiddel? Da er det greit med en liten oppfriskning av hvilke regler som gjelder slik at både sykelister og gående kan føle seg trygge.

Selv om man kjører på to hjul og ikke fire, er elektriske sparkesykler fortsatt forpliktet til å overholde de samme trafikkreglene som alle kjøretøy som defineres som liten elektrisk motorvogn. Dette inkluderer å følge alle trafikkskilt, følge fartsgrensene i hver gate, samt å vike for fotgjengere.

Her er en liten oppfriskning av Vegvesenets trafikkregler:

  1. Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel er 12 år, men utleieselskapene kan ha høyere aldersgrense (feks.16 eller 18 år).

  2. Barn under 15 år er påbudt å bruke hjelm, men alle anbefales å gjøre det.

  3. Det er forbudt å kjøre elsparkesykkel påvirket av alkohol el.(promillegrensen 0,2).

  4. På elsparkesykler er det ikke tillatt med passasjerer eller noen festet til sykkelen.

  5. Man kan parkere på gang- og sykkelvei, fortau eller gågate så lenge sparkesykkelen ikke er til hinder eller ulempe for andre.

  6. Du kan i utgangspunktet kjøre overalt så lenge du følger kjøreretningen og skiltingen, med unntak av på motorveier og på veier som er skiltet med forbud mot syklister.

  7. Elsparkesykler blir omfattet av bilansvarsloven og må ha ansvarsforsikring uansett om de er eid av utleiefirmaer eller privatpersoner. Denne endringen gjelder fra 1. september 2022 for elsparkesykler eid av utleiefirmaer og fra 1. januar 2023 for elsparkesykler eid av privatpersoner.

Vi oppfordrer til hensynsfull ferdsel slik at alle kan føle seg trygge uansett om man ferdes til fots, på to hjul eller fire.

Riktig god tur!


Kilde: Statens Vegvesen

 

Nyheter