Ny støtteordning for næringslivet

Ny støtteordning for næringslivet

Publisert


Sandefjord kommune lyser ut 10 millioner kroner i statlige midler til små og mellomstore bedrifter som er berørt av pandemien. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Dette er den tredje tildelingen. Hovedhensikten med denne er å bevare og sikre etablerte og nye arbeidsplasser.
Tilskuddsordningen gjelder kun for virksomheter som pga. Covid-19 pandemien har hatt et regnskapsmessig underskudd i 1. halvår 2021, og retter seg mot reiseliv, servering og skjenking, butikkhandel og treningssentre.

Søknadsfrist: 7. september 2021

Informasjon om ordningen og søknadsprosess finner du HER

Nyheter