Hopp i havet på Strømbadet
Benker og solsenger på Strømbadet i Sandefjord. Foto: Stine Livgård

Hopp i havet på Strømbadet

Publisert


I likhet med Tjuvholmen og Sørenga i Oslo, får Sandefjord nå sitt eget sjøbad!

En smak av Oslo?

Sandefjord sentrum har igjen fått eget sjøbad! Sandefjord Kurbad eksisterte i over 100 år i Sandefjord, fra 1837-1939 og Strømbadet den gang var en viktig del av kurbadets tilbud til publikum. 

Strømbadet blir nå en stor, flytende badeplass ytterst i "hesteskoens" venstre pir Hjertnesstranda. Strømbadet åpner 19. juni 2020 og badeanlegget vil være gratis tilgjengelig for alle, hele året. I dette området finnes allerede flere offentlige fritidstilbud som skatepark, sandvolleyball bane, sand fotballbane, park-areal og "Tufte park".

 

Universelt utformet og tilgjengelig for alle. Foto: Stine Livgård

 

Strømbadet 2020 består av flytende bryggeanlegg for sjøbad, med flere badesoner. Bølgebrytere blir plassert for å beskytte anlegget, og kan brukes til aktivitet og bading. Det finnes flere sitte- og ligge-benker på brygganlegget som er designet for flerbruk med integrerte oppbevaringsrom..

Badebinge og stupetårn ligger ikke innenfor rammene for etablering i første fase. Det er også planlagt et kommunalt service-bygg med toaletter, vaskerom og dusjanlegg i fremtiden. I tillegg er det tanker om å etablere en flytende badstue i tilknytning til badeanlegget. Med alle fritidsfunksjoner samlet i havnen, vil området bli en attraktiv destinasjon for aktivitet og rekreasjon for innbyggere og besøkende i Sandefjord.

 

 

Vannkvalitet ved Strømbadet

Fjorden er renset og badevannet skal være godt ved Strømbadet. Likevel er det montert målere og lyssingnal ved ankomst-rampen som varsler om vannkvaliteten i sjøen er god. Ved kraftig eller langvarig nedbør vil overvann fra byen føre til at bading frarådes. 

 

Tilgjengelighet / Universell utforming

Badet skal være tilgjengelig og brukbart for alle, og Norges Handicapforbund har vært involvert i prosjektet. Den orange kontrastfargen som er gittt til gangbroer, badetrapper og fender-lister skal tydlig markere ganglinjer og skille badets funksjoner.

 

Adkomst/Pakering

Det er stor parkeringsplass i krysset ved Sandefjordsveien - Strandpromenaden, og her finnes også oppstillingsplass for bobiler.

 

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon og vil følge utviklingen på Strømbadet, kan du lese dette på Sandefjord kommune sine hjemmesider.

Kilder: Spir Arkitekter AS og Visit Vestfold

Strømbadet - Sandefjord kommune

Nyheter