Knytt kontakter på Frivilligbørs

Knytt kontakter på Frivilligbørs

Publisert


Frivilligbørs arrangeres på Harmonie arena 7.februar - en innovativ og morsom møteplass for frivillige organisasjoner, offentlige virksomheter og lokale bedrifter. I løpet av 2 timer får man mulighet til å knytte nye kontakter, utveksle ideer og skape spennende samarbeidsmuligheter på tvers.

 

I løpet av et par timer på Hjertnes kulturhus (Harmonie arena) håper vi at det skapes nye relasjoner og muligheter for samarbeid mellom kommunen, næringslivet og frivilligheten i Sandefjord. Samarbeid kan for eksempel handle om å dele kompetanse, praktisk hjelp, underholdning, utstyr eller lokaler uten at det veksles noe penger.

HVA ER FRIVILLIGBØRS?
Frivilligbørs er et internasjonalt konsept, som legger tilrette for mer og bedre samarbeid på tvers.
På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt
til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter,
lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

PROGRAM 7. FEBRUAR
Kl. 18.00–19.00: plakatverksted og enkel servering
Kl.19.00–20.00: Børs og registrering av avtaler På frivilligbørsen er det ingen «stands» og alle kan bevege seg fritt og snakke med alle. Samarbeidsavtaler på en frivilligbørs handler om å dele ressurser, og skal ikke omfatte penger.

PÅMELDING: HER

Nyheter