Leie av bodplass i sentrum

Leie av bodplass i sentrum

For leie av bod under Sandefjord Julemarked 2022, ta kontakt med:
Kathrine Risanger, mobil 45278020 / julemarked@sandefjordbredband.net

For leie av bodplass i sentrum for sommeren 2023, ta kontakt med: 
Sandefjord Byen Vår: post@sfjbv.no

 

Denne siden oppdateres i starten av 2023 med mer informasjon, priser og mulighet for å bestille plass på Handelens dag 20. juli.