SANDEFJORD BYEN VÅR AS - STRATEGI

Sandefjord – Norges beste by !

SBV AS ønsker å skape Norges beste bysentrum i Norges beste by. Byens sentrum skal være kjernen og byens viktigste møteplass. Sentrum skal være byens hovedarena for handel, offentlig- og privat tjenesteyting, trivsel, kultur og opplevelser.

HANDLINGSPLAN:

Næringspolitisk:
SBV AS skal være en viktig aktør i et byutviklingsperspektiv gjennom aktiv deltakelse i samarbeidsfora mellom næringslivet, den politiske arena, offentlige etater og foreningsliv.

Aktiviteter:
SBV AS skal videreutvikle og markedsføre Sandefjord som en attraktiv og levende by.

Arbeide aktivt for å gi publikum en god opplevelse ved å handle i sentrum i form av aktiviteter, arrangementer, tilgjengelighet, god service og store bransjekunnskaper.

 Medlemmer:
SBV AS skal fokusere på service overfor våre medlemmer. Medlemsmøter med fokus på aktuelle temaer og sosialt innhold, kompetanseheving, markedstilpasning og ulike medlemsfordeler.

« Tilbake