Aktivitetsplan SBV AS 2018 :

Det tas forbehold om retten til å endre på datoer for aktivitetene der dette blir nødvendig av ulike årsaker, bortsett fra dato for Markedsdagen 21. juni og Handelens Dag 19. juli.

.

Aktivitetskalender SBV 2018.xlsx